14 olulist punkti, kinnisvara ostmisel.

14 olulist punkti, millele pöörata tähelepanu kinnisvara ostmisel.

Eestis ei ole levinud, et kinnisvara ostmisel esindab ostjat maakler. Eestis on maakler üldjuhul müüja esindaja. Ostjad peavad ise enda eest seisma. Kui aga kinnisvaratehingutega igapäevaselt kokku ei puutu, siis on pea võimatu kõikide asjadega kursis olla. Samas asju, millele kinnisvara ostmisel tähelepanu pöörata on väga palju. Toon välja 14 peamist punkti, millele kinnisvara ostmisel tähelepanu pöörata.

*Vaata objekt põhjalikult üle. Vajadusel külasta ostetavat ka teist korda ja kolmandat korda…

*Tee kindlaks, milline on kinnistu omandivorm. Kas tegemist on kinnistu, korteriomandi, kaasomandi, hoonestusõiguse või korterihoonestusõigusega. Kas kaasomandi puhul on sõlmitud kasutuskorra kokkulepe.

*Kas kinnistusraamatusse on kantud hüpoteeke või kasutusõigust mõne isiku kasuks. Kas need kustutatakse tehingu sõlmimisel või jäävad püsima.

*Palu omanikul näidata huvipakkuva objekti dokumente – maja plaanid, projektid, asendiplaan, piiriprotokoll…

*Palu omanikul näidata kommunaalmaksete arveid – nii suve kui talve oma.

*Helista korteriühistu esimehele ja küsi kommunaalmaksete võlgnevuse kohta, korteriühistu tulevikuplaanide kohta, mis töid on plaanis teha, kas on võetud laenu, kas kavatsetakse laenu võtta. Palu võimalusel tutvumiseks viimast ühistu koosoleku protokolli.

*Uuri omanikult, kes on naabrid. Võimaluse korral tee naabritega tutvust.

*Milline on juurdepääs kinnistule. Kas krundile saamiseks tuleb läbida kolmandate isikute kinnistuid. Kas juurdepääs on avalikus kasutuses olevalt teelt.

*Tee kindlaks, kas kinnistule on seatud servituute või kitsendusi. Kui on, siis milliseid.

*Kas on tehtud ümberehitusi. Kui on, siis kas on olemas vajalikud projektid ja kooskõlastused.

*Kinnistu/maja ostu puhul täpsusta kahtluse korral elektri olemasolu ja peakaitse suurus. Eesti Energia infotelefon  777 1545.

*Täpsusta vee olemasolu, kaevu seisukord, küttekollete seisukord. Millal viimati käis korstnapühkija?

*Notari kabinet ei ole kauplemise ega läbirääkimiste koht. Enne notarisse minekut lepi müüjaga kokku kõik ostu-müüki puutuv – hind, kuidas tasutakse, kes maksab notaritasu ja riigilõivu, millal toimub objekti valduse üleminek, milline on objekti seisukord. Lepingusse tuleb kirja panna kõik erikokkulepped, mis puudutavad ostmist-müümist. Lisage lepingusse kõik sinu jaoks oluline, mis kokkuleppeliselt jääb müüdava objekti hinna sisse.

*Sõlmi müüjaga akt valduse ülemineku kohta. Märkige sinna mõõdikute näidud, kuupäev, allkirjad.

Need punktid on kirja pandud minu enda pikaajalisele töökogemusele tuginedes. Loomulikult on iga kinnisvaratehing erinev ning erinevaid nüansse on väga palju. Kuid kui sa järgid ostmisel ülalolevat soovitust,  oled teinud suure sammu selle suunas, et tehing õnnestuks.

Edukaid tehinguid!